Power BI Pro (License)
เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความสามารถของ Power BI service (pro) ได้แล้ววันนี้ สั่งซื้อ license พร้อมบริการจากทีมงานคุณภาพ ระบุจำนวน license ที่ต้องการสั่งซื้อได้เลย
PowerApps (License)
สั่งซื้อ license กับเรา พร้อมการสนับสนุนการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจสำหรับ e-Form และ Workflow โปรดระบุจำนวน license ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วัน