Sales Representative (Software)

Ratchathewi, Thailand

เรากำลังมองหาพนักงานขายมาร่วมทีม หน้าที่รับผิดชอบการขายสินค้าและบริการของบริษัท โดยให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายทั้งทางโทรศัพท์ การฝึกอบรม การนำเสนอ การเจรจาตกลง ตลอดจนให้การสนับสนุนลูกค้าปัจจุบัน

รายละเอียดงาน

 • สร้าง พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าใหม่รักษาและกระตุ้นยอดซื้อของลูกค้าเก่า
 • ติดตามการขายและสร้างโอกาสในการขาย
 • มีความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการบริการ คำขอ และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเต็มที่
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • จัดทำวิจัยตลาด เพื่อหาความต้องการของลูกค้าและโอกาสในการขาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพัฒนาธุรกิจหรืองานขาย
 • พูด เขียน ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา และการจัดการที่ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และคิดวิเคราะห์ได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาโน้มน้าว