System Analyst (SA)

Ratchathewi, Thailand

เรากำลังมองหานักวิเคราะห์ระบบมาร่วมทีมกับเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ ทำงานกับฝ่ายบริหารโครงการอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน และช่วยทำการทดสอบ UAT ก่อนผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับลูกค้า

รายละเอียดงาน

 • กำหนดขอบเขตของโครงการ วัตถุประสงค์ของระบบ และข้อกำหนดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบข้อกำหนดทางธุรกิจ รวบรวมข้อกำหนด และจัดลำดับความสำคัญ
 • กำหนดข้อกำหนดการพัฒนา (technical) โดยประเมินจากข้อกำหนดทางธุรกิจ หรือ concept solution
 • กำหนด ประสานงานขั้นตอนการทดสอบ และจัดทำกรณีทดสอบเพื่อปรับปรุงการประกันคุณภาพ
 • แปลข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคให้เข้าใจง่ายสำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • จัดทำเอกสารของทุกกระบวนการพัฒนา software
 • จัดการฝึกอบรมที่จำเป็น

คุณสมบัติ

 • (ปริญญาตรี/โท) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์ระบบ
 • พูด เขียน สื่อสารภาษา (ไทย/อังกฤษ) ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการสื่อสาร การบริหารเวลา และการจัดการที่ดี
 • เข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา Web Application, Mobile Application, Headless Backend
 • เข้าใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data Platform, Cloud Platform, On-Premise
 • มีความรู้เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์และเอกสารอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม